Rada Rodziców w naszej szkole

Rada Rodziców to organ doradczy działający przy Prywatnej Zasadniczej Szkole Specjalnej w Grodzisku Mazowieckim. Składa się ona z wybranych przedstawicieli rodziców uczniów i współpracuje z dyrektorem szkoły w sprawach dotyczących wychowania i edukacji uczniów.

Członkowie Rady Rodziców pełnią istotną rolę w życiu szkoły. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesów rodziców i uczniów oraz uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. Wspólnie z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły, Rada Rodziców podejmuje decyzje dotyczące organizacji imprez szkolnych, wyjazdów, festynów, a także kwestii finansowych i inwestycyjnych.

Członkowie Rady Rodziców są wybierani na zebraniach rodziców, które odbywają się co roku. W radzie zasiadają rodzice lub opiekunowie uczniów z różnych klas. W przypadku potrzeby, członkowie Rady mogą również zaprosić do swojego grona przedstawicieli środowiska lokalnego oraz ekspertów w dziedzinach, które są ważne dla szkoły.

Tegoroczni przedstawiciele Rady Rodziców:

  • Anna Kurpan - matka uczennicy z klasy IV, aktywnie działa na rzecz organizacji imprez szkolnych oraz działań na rzecz integracji uczniów.
  • Paweł Nowowiejski - ojciec ucznia z klasy VI, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami, zajmuje się kwestiami finansowymi i inwestycyjnymi szkoły.
  • Karolina Więckowska - matka ucznia z klasy VIII, jest przedstawicielką rodziców w Radzie Pedagogicznej, zajmuje się kwestiami dotyczącymi programu nauczania i organizacji pracy szkoły.

Rada Rodziców jest bardzo ważnym organem w szkole, umożliwiającym rodzicom aktywny udział w życiu szkoły i dbanie o interesy swoich dzieci. Dzięki temu szkoła może się dynamicznie rozwijać i spełniać oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców.