Projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie"

Projekt Comenius

Projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie" to unijny program edukacyjny, który został wprowadzony w celu zwiększenia mobilności i współpracy między krajami członkowskimi UE w dziedzinie edukacji. Jego głównym celem jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz rozwijanie umiejętności międzykulturowego dialogu poprzez bezpośredni kontakt między uczniami i nauczycielami z różnych krajów.

Projekt Comenius oferuje uczniom i nauczycielom możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, w których mogą poznać inne kraje, kultury, języki oraz sposoby nauczania i uczenia się. Uczestnicy projektu mają okazję rozwijać swoje umiejętności językowe, interpersonalne i społeczne, a także kształtować swoją wiedzę i postawy w zakresie problematyki europejskiej i globalnej.

Jak wziąć udział?

Skontaktuj się z naszym koordynatorem Janem Równiakiem i dowiedź się, jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie. Jeśli się zdecydujesz to zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym będziesz musiał podać swoje dane osobowe i wybrać temat projektu, w którym chcesz wziąć udział.

Po złożeniu zgłoszenia, będziesz musiał przejść przez proces selekcji, który będzie uwzględniał Twoje wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły i poza nią oraz Twoją motywację do wzięcia udziału w projekcie.

Jeśli zostaniesz wybrany, zostaniesz poinformowany o terminie i miejscu pierwszego spotkania projektowego, na którym będziesz mógł spotkać się z uczestnikami projektu z innych krajów oraz przedyskutować temat projektu.

W projekcie Comenius "Uczenie się przez całe życie" możesz wziąć udział nie tylko jako uczestnik, ale również jako opiekun grupy lub osoba odpowiedzialna za organizację spotkań projektowych. Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie w tej roli, również powinieneś skontaktować się z koordynatorem projektu i dowiedzieć się, jakie wymagania należy spełnić.

Tak wyglądała ostatnia edycja projektu!