Prywatna Zasadnicza Szkoła Specjalna w Grodzisku Mazowieckim - 60 lat edukacji i rozwoju

Prywatna Zasadnicza Szkoła Specjalna w Grodzisku Mazowieckim to jedna z najstarszych placówek edukacyjnych w naszym regionie. Szkoła została założona w 1956 roku, w celu zapewnienia edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Pierwszym dyrektorem szkoły był Tadeusz Janiak, który przez wiele lat kierował placówką, tworząc jej unikalny charakter.

W ciągu lat szkoła się rozwijała i dostosowywała swoją ofertę do zmieniających się potrzeb uczniów. W latach 70-tych został przeprowadzony gruntowny remont budynku, który pozwolił na zwiększenie przestrzeni szkolnych i doposażenie w nowoczesne pomieszczenia lekcyjne.

W ciągu lat szkoła nawiązała współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Współpraca ta pozwoliła na zapewnienie uczniom szkoły szerokiej gamy usług i programów, które wspomagają ich rozwój edukacyjny i społeczny.

Obecnie budynek szkoły składa się z kilku pięter i posiada szeroką gamę pomieszczeń do nauki i rekreacji. Na terenie szkoły znajduje się również boisko sportowe, sala gimnastyczna oraz przestronny plac zabaw dla dzieci.

Patronem szkoły jest Janusz Korczak, polski pedagog, lekarz i pisarz, którego idee i wartości wywarły ogromny wpływ na system edukacji i opieki nad dziećmi. Wychowawczy styl Korczaka, który kładł nacisk na szacunek i empatię w stosunku do dzieci, jest ciągle obecny w pracy pedagogicznej szkoły.

Prywatna Zasadnicza Szkoła Specjalna to placówka, która od ponad 60 lat z powodzeniem kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Infrastruktura i programy nauczania szkoły są stale rozwijane, aby zapewnić uczniom optymalne warunki edukacyjne i społeczne. Szkoła jest dumna ze swojej historii i tradycji, a jednocześnie otwarta na nowe wyzwania i idee, które pozwolą jej na dalszy rozwój i doskonalenie swojej oferty edukacyjnej.