Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły dla osób z niepełnosprawnościami

Nasza szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje umiejętności, zdobywać wiedzę i doświadczenie, a także nawiązywać wartościowe relacje z rówieśnikami i opiekunami.

Pragniemy przedstawić naszą dyrekcję szkoły, którzy są zaangażowani w codzienną pracę na rzecz naszych uczniów:

  • Dyrektorem jest pan Krzysztof Nowosiński. Z wykształcenia jest on pedagogiem specjalnym i posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami. Pan Krzysztof pełni funkcję dyrektora szkoły od 2015 roku. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki, a także rozwijanie szkoły i pozyskiwanie nowych środków na jej rozwój.
  • Zastępcą dyrektora ds. pedagogicznych jest pani Joanna Kuchlik. Pani Joanna jest absolwentką pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. W naszej szkole pracuje od 2008 roku i przez wiele lat pełniła funkcję nauczyciela terapeutycznego. Obecnie jest odpowiedzialna za opracowanie programów nauczania, koordynację pracy zespołu pedagogicznego oraz wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych.
  • Drugim zastępcą dyrektora jest pan Marek Wiśniewski, który odpowiada za sprawy finansowe szkoły. Pan Marek jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przed dołączeniem do naszej szkoły pracował w firmach z branży finansowej. W naszej szkole odpowiada za prowadzenie księgowości, pozyskiwanie środków na rozwój szkoły oraz nadzór nad realizacją budżetu szkoły.
  • Pani Małgorzata Szymańska pełni funkcję dyrektora administracyjnego. Pani Małgorzata jest absolwentką zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim. W naszej szkole odpowiada za sprawy administracyjne oraz koordynację pracy obsługi szkoły.

Jako dyrekcja szkoły, pan Krzysztof Nowak, pani Joanna Kowalska, pan Marek Wiśniewski i pani Małgorzata Szymańska, współpracują ze sobą na rzecz rozwoju szkoły i zapewnienia najlepszych warunków edukacyjnych dla naszych uczniów. Wspólnie podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły, planują i realizują projekty edukacyjne, a także dbają o rozwój kadry pedagogicznej i pracowników administracyjnych.

Dyrekcja szkoły stawia sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości nauczania, uwzględniającej indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia. W naszej szkole stosujemy różnorodne metody i techniki edukacyjne, aby każde dziecko mogło się rozwijać w swoim tempie i w sposób dla niego najkorzystniejszy.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi dyrekcji szkoły, nasza szkoła stała się miejscem, w którym nasi uczniowie chętnie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, a także nawiązują wartościowe relacje z innymi uczniami i nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i do odwiedzenia naszej szkoły.