Spis lektur szkolnych

Spis lektur szkolnych

Egzamin po 8 klasie:

 • "Chłopi" - Władysław Reymont
 • "Pan Tadeusz" - Adam Mickiewicz
 • "Krzyżacy" - Henryk Sienkiewicz
 • "Lalka" - Bolesław Prus
 • "Wesele" - Stanisław Wyspiański
 • "Zbrodnia i kara" - Fiodor Dostojewski
 • "Moralność pani Dulskiej" - Gabriela Zapolska
 • "Ludzie bezdomni" - Stefan Żeromski
 • "Quo vadis" - Henryk Sienkiewicz
 • "Przedwiośnie" - Stefan Żeromski

Egzamin maturalny:

 • "Lalka" - Bolesław Prus
 • "Wesele" - Stanisław Wyspiański
 • "Pan Tadeusz" - Adam Mickiewicz
 • "Chłopi" - Władysław Reymont
 • "Zbrodnia i kara" - Fiodor Dostojewski
 • "Krzyżacy" - Henryk Sienkiewicz
 • "Moralność pani Dulskiej" - Gabriela Zapolska
 • "Ludzie bezdomni" - Stefan Żeromski
 • "Quo vadis" - Henryk Sienkiewicz
 • "Granica" - Zofia Nałkowska

Wszystkie lektury są dostępne w bibliotece szkolnej, a także w wielu księgarniach. Przeczytanie ich jest nie tylko ważne z punktu widzenia egzaminów, ale również kształtuje wyobraźnię, rozwija umiejętności językowe oraz pozwala na lepsze zrozumienie historii i kultury Polski i Europy.